top of page
Pozadí_edited.jpg

O nás

Jádrem naší společnosti je dvojice nadšených data scientistů, s bohatou praxí, spojenou s tvorbou a optimalizací datových modelů ve známých korporátních firmách. Během naší krátké, ale produktivní cesty světem dat, analýz a programovacích jazyků se nám podařilo uspořit nemalé finanční prostředky, a to jak start-upům a začínajícím společnostem tak i společnostem korporátním. 
Takto nabyté zkušenosti a vědomosti bychom si však nechtěli nechávat pouze pro sebe, jelikož data vládnou dnešnímu světu a vytvářejí nekonečný oceán toho, co se z nich dá vyčíst. Bohužel řada společností a živnostníků se v tomto oceánu "utopí". Právě těmto subjektům bychom rádi nabídli pomocnou ruku a udrželi je na hladině.  

„Dejte člověku to, co je lidské, a počítači to, co patří stroji“

                                              Norbert Wiener, matematik

Ačkoli byl tento citát vyřčen již v 50. letech 20. století, naprosto dokonale vystihuje důvod, proč naše společnost vůbec vznikla. V dnešní době je kladen obrovský důraz na precizní, důkladné, ale zároveň kvalitní a rychlé zpracování dat, což s sebou přináší vysoký důraz na znalost informačních technologií. Platí tedy, že aby člověk dokázal splnit všechny výše zmíněné požadavky na zpracování dat, měl by být pánem počítače. V řadě společností však dnes platí vztah přesně obrácený. Člověk zde není pánem počítače, ale počítač je pánem člověka. Řešení takové situace je přesně vystiženo citátem v záhlaví této stránky, kterým se řídí i naše společnost. Dáváme lidem to, co je lidské – čas a volnost, zatímco počítačům to, co patří strojům – podnět pro precizní, důkladné, kvalitní a rychlé zpracování dat.

bottom of page