top of page
Pozadí_edited.jpg

Forma vzájemné spolupráce

Zaujala Vás nabídka našich služeb a chtěli byste se dozvědět více o tom, jakým stylem probíhá vzájemná spolupráce?

Je to velmi jednoduché!

Prvotní kontakt

Prvním krokem k navázání vzájemné spolupráce, je vyplnění našeho kontaktního formuláře. Zde prosím v několika větách popište charakter problému, přičemž není nutné zacházet do velkých detailů. Dále je třeba vyplnit kontaktní údaje, název a zbylé náležitosti.

Detailní popis problému

Na základě uvedených kontaktních údajů se s Vámi v co nejkratším čase spojíme a domluvíme se na termínu nezávazného setkání, při němž dojde k podrobnému popisu problému. Toto setkání probíhá formou videohovoru přes on-line platformu.

Stanovení ceny

Po zhodnocení časové náročnosti úkolu dojde k nezávaznému stanovení ceny za daný pracovní úkon, které je zákazníkovi zasláno na jeho e-mailovou adresu.

Stanovení termínu dokončení

Následně dochází ke stanovení termínu vyhotovení, k podpisu smlouvy (osobně či on-line), uhrazení jedné třetiny celkové ceny jakožto zálohy a zároveň k předání informací a souborů, které je k vytvoření řešení nutné použít.

Zpracování řešení

Následně začne naše společnost pracovat na řešení celého problému tak, aby byl výstup celého projektu v souladu s očekáváním objednavatele. Proto je v této fázi vhodné průběžně konzultovat aktuální podobu, dále upřesňovat své požadavky a případně odstraňovat případné nedostatky. 

Prezentace řešení

Nejpozději ke stanovenému termínu vyhotovení pak dojde k prezentaci výsledného řešení (opět osobně či on-line formou). Pakliže bude toto řešení vnímáno jako vyhovující, dojde k uhrazení zbytku stanovené ceny.

Revize a údržba

V případě jakýchkoli problémů s daným řešením po začlenění do provozu Vaší firmy, je samozřejmostí jeho bezplatná revize a údržba.

bottom of page